ПРО ЦЕНТР


Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю – реабілітаційна установа, створена на підставі рішення Київської міської ради від 04.11.2021 № 3142/3183 «Про створення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Святошинського району міста Києва».

Цільовим призначенням Центру є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або осіб до 35 років, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

При Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю функціонують:

  • відділення ранньої реабілітації (абілітації);
  • відділення психолого-педагогічної реабілітації;
  • відділення фізичної реабілітації та медичного спостереження;
  • відділення трудової реабілітації/працетерапії (трудові майстерні).