ДО КОМІСІЇ


Умови зарахування до Центру та організація реабілітаційного процесу

  1. Направлення та зарахування Осіб до Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  2. Строк реабілітаційного процесу визначається індивідуально для кожної Особи реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження.
  3. Учасниками реабілітаційного процесу є Особи, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

Зразок уніфікованої заяви на отримання соціальних послуг

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text