РЕАБІЛІТАЦІЯ


Відділення ранньої реабілітації/абілітації

Відділення ранньої реабілітації/абілітації здійснює комплекс реабілітаційних заходів ранньої реабілітації/габілітації  направлений на зменшення та, за можливості,  подолання фізичних, психічних розладів та інтелектуальних вад, набуття побутових та соціальних навичок, розвитку здібностей, поступову повну або часткову інтеграцію в суспільство дітей до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність та дітей з інвалідністю від 2 років до 8 років. Педагогами відділення здійснюється  навчання й виховання в групах денного та короткотривалого перебування дітей з інвалідністю віком від 4 до 8 років, які отримують  реабілітаційні послуги з психологічної, логопедичної, педагогічної та фізичного розвитку  та медичного супроводу.  При відділенні функціонує 1 група  денного догляду  з  безкоштовним 3-х разовим харчуванням для дітей.

Відділення психолого-педагогічної реабілітації

Відділення психолого-педагогічної реабілітації здійснює навчання та виховання дітей з інвалідністю віком від 9 до 14 років в групах  короткотривалого та денного перебування. Відділення забезпечує створення умов для всебічного розвитку дітей, засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки до подальшого життя.  Діти отримують  реабілітаційні послуги з психологічної, логопедичної, педагогічної та фізичного розвитку   та медичного супроводу.  При відділенні функціонує 3 групи  денного догляду  з  безкоштовним 3-х разовим харчуванням для дітей.

Відділення фізичної реабілітації та медичного спостереження

Відділення фізичної реабілітації та медичного спостереження забезпечує проведення заходів із фізичної реабілітації, що включають проведення лікувальної фізкультури, ручного масажу, підводного душу-масажу та деяких видів фізіотерапевтичного лікування згідно з індивідуальним планом реабілітації, складеним з урахуванням індивідуальної програми реабілітації, комплексний підхід спрямований на відновлення та розширення рухової сфери, зокрема амплітуди, сили, точності, витривалості рухів, координації постави і переміщень; самостійне або з підтримкою виконання різноманітних видів робіт і дій; засвоєння звичок рухової активності і відпочинку, спорту, ведення здорового способу життя; розуміння і контроль фізіологічних та інших потреб організму. Відділення фізичної реабілітації та медичного спостереження надає послуги  дітям та особам  з інвалідністю віком від 0 до 35 років

Відділення трудової реабілітації/ працетерапії

Відділення трудової реабілітації/ працетерапії забезпечує особам з інвалідністю, які відвідують відділення,  можливість розширити коло свого спілкування, світогляду,  розвиток  власних здібностей та соціальної незалежності. У відділенні велику увагу приділяють засвоєнню знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, веденню домашнього господарства, самообслуговуванню та розвитку різнобічних інтересів і потреб, організації дозвілля і відпочинку осіб з інвалідністю віком від 15 до 35 років  При відділенні функціонує 3 групи  денного догляду  з  безкоштовним 3-х разовим харчуванням для осіб з інвалідністю.

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Святошинського району міста Києва, Пролісок.